Fabjerg Kirke

Et par kilometer syd for Fabjerg by ligger kirken ved den gamle oldtidsvej. Det er en velbevaret, romansk stenkirke med to sengotiske tilbygninger, tårn og våbenhus – som i sen middelalder tjente som anneks til Gudum Kirke. 

Læs mere her